Gmina Kreba Neudorf

Pojezierze Antropogeniczne na Łuku Mużakowa

PUBLIKACJA (PDF)W ramach polsko-niemieckiego projektu Partnerzy stworzyli nowy produkt turystyczny, jakim jest Pojezierze Antropogeniczne na Łuku Mużakowa, złożone głównie ze zbiorników wodnych powstałych na skutek wcześniejszej działalności kopalni węgla brunatnego. Zbiorniki te zostały jednolicie oznakowane. Dodatkowo wydano niniejszy przewodnik oraz zorganizowano wystawę plenerową pokazującą piękno istniejących wód. W ramach projektu zorganizowano też wycieczkę pieszo-rowerową po niemieckiej części Łuku Mużakowa oraz w rejonie Tuplic, gdzie znajduje się najwięcej zbiorników wodnych stanowiących Pojezierze Antropogeniczne.

Projekt „Pojezierze antropogeniczne – nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).