Gmina Kreba Neudorf

Rajd rowerowy 24 września 2022

W sobotę 24 września 2022 roku odbyło się podsumowanie projektu pn. "Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim - IV etap". Jego uczestnicy spotkali się w Nowogrodzie Bobrzańskim, aby przejechać na rowerach trasę nowo oznakowanego czarnego szlaku rowerowego z Nowogrodu Bob. przez Dobroszów Wielki, Popowice, Przybymierz, Skibice, Kotowice, Sobolice, Klępinę i z powrotem do Nowogrodu Bob. Podczas wycieczki zaprezentowano walory turystyczne okolic a uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach wiedzy związanych z turystyką rowerową.

rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy rajd rowerowy